Hjem / Kurskatalog / Nytilsatt kurs

Arbeidsreglement

Nytilsatt kurs


Innhold
 • Intro
 • Kort info om fabrikken
 • Video om Jaro AS
 • Helse miljø og sikkerhet målsetting og policy
 • Helse miljø og sikkerhet Organisering, ansvar og myndighet
 • Helse miljø og sikkerhet
 • Faremomenter i fabrikk (Hengende last)
 • Faremomenter i fabrikk (Oppspenning hulldekke)
 • Faremomenter i fabrikk (Bevegelige maskiner) klemfarer
 • Personvernserklæring (GDPR)
 • Regler for bruk av bedriftens lokaler og utstyr
 • Tyverrialarm
 • Brann og førstehjelp
 • Orienteringsplan
 • Personlig verneutstyr
 • Mobiltelefon og distraksjoner
 • Røykeforbud i fabrikken
 • Fabeko forsiktighets regler
 • Sykefravær og egenmelding
 • Til slutt
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Fører til sertifisering med varighet: For alltid